AUTORIDADES

  • Director: Dr. Alberto Daniel Supanitsky
  • Vice-Director 1ro: Dr. Manuel Platino
  • Vice-Director 2do: Dr. Anibal Gattone

ESTRUCTURA

SEDES

Sede Central

  • Dirección: Daniel Supanitsky

Sede Mendoza:

  • Responsable: Agustín Cobos

LABORATORIOS

Laboratorio de Electrónica:

  • Responsable: Alejandro Almela

Laboratorio Optoelectrónica:

  • Responsable:

Centro Cómputos:

  • Responsable: Diego Melo

ADMINISTRACIÓN

  • Responsable: Manuel Platino